ZIGHEUNE

Prononciation : zi-gheu-n'
Nature : s. m.

Syn. de zingari.