VITALISME

Prononciation : vi-ta-li-sm'
Nature : s. m.

Doctrine des vitalistes.