TOI

Prononciation : toi
Nature : pron.

pers. Voy. TU.