tetrasyllabique

Prononciation : té-tra-sil-la-bi-k'
Nature : adj.

Qui a quatre syllabes.