SPONTON

Prononciation : spon-ton
Nature : s. m.

Voy. ESPONTON.