SHAKO

Prononciation : scha-ko
Nature : s. m.

Voy. SCHAKO.