SARAGOUSTI ou SARANGOUSTI

Prononciation : sa-ra-gou-sti ou sa-ran-gou-sti
Nature : s. m.

Terme de marine. Mastic pour recouvrir les coutures des bordages.