ORGANINO

Prononciation : or-ga-ni-no
Nature : s. m.

Petit orgue portatif. Petit orgue à cylindre. Ital. organino, diminutif de organo, orgue.