ACOSTA

Citations

De los lagartos o caymanes qua llaman (des lézards ou, comme on dit, caïmans), Hist. nat. de Indias, III, 17 dans CAÏMAN